Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της

Κύπρου

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου» εξετάζει φορολογικές, περιουσιολογικές και αγροτικές απογραφές από την οθωμανική και την βρετανική περίοδο τις οποίες συνδυάζει με χαρτογραφικές αποτυπώσεις του νησιού καλύπτοντας μια περίοδο από τον 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα. Ποιοι ήταν οι κάτοικοι της Κύπρου κατά τη δεκαετία του 1830; Τι περιουσίες είχαν και τι καλλιεργούσαν; Πως μπορούμε να εξερευνήσουμε το σημερινό περιβάλλον και τοπίο σε σχέση με ιστορικές πηγές; Οι εφαρμογές του προγράμματος σας επιτρέπουν να διερευνήσετε αυτά και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με την ιστορία του νησιού.

1882/1883 Ottoman Land Registry Covers
Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33)  

Μια μοναδική ιστορική πηγή και πρόδρομος του σύγχρονου κτηματολογίου, η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του 1832/33 καταγράφει όλους τους κατόχους ιδιοκτησίας, τις γαίες, τα κτίρια, ζώα και τόπους λατρείας στην Κύπρο.

Kitchener's map of Cyprus 1885 index sheet
Η πρώτη τοπογραφική αποτύπωση της Κύπρου από τον Kitchener (1878-1883)  

Η πρώτη χαρτογραφική απογραφή της Κύπρου με την χρήση μεθόδων αυξημένης ακριβείας έγινε το 1883 από τον Horatio Herbert Kitchener. Η διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή επιτρέπει την εξερεύνηση του χάρτη ολόκληρου του νησιού και των λεπτομερών χαρτών της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

Θεματικοί χάρτες

Χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους χαρτογράφησης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος οπτικοποιήθηκαν οικονομικά και πληθυσμιακά δεδομένα από τις απογραφές του 1572, του 1832/33 και του 1931.

Mobile applications
Εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές

Οι εφαρμογές σάς προσφέρουν την δυνατότητα να ανακαλύψετε τον χάρτη του Kitchener βλέποντας ταυτόχρονα την τοποθεσία σας, και προτείνουν έναν περίπατο στην Λευκωσία, για να ταξιδέψετε στο παρελθόν και το παρόν του Πεδιαίου ποταμού.

Mobile applications
Εκπαιδευτικό υλικό

Σχεδιασμένες για άτομα όλων των ηλικιών –μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, περίοικους και επισκέπτες–, οι δραστηριότητες που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό υλικό, παρέχουν την δυνατότητα να ανακαλύψετε στοιχεία για το παρελθόν και το παρόν της οικονομίας, του περιβάλλοντος και του τοπίου της Κύπρου.

Dissemination
Δημοσιεύσεις

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος γίνονται ευρύτερα γνωστά μέσα από ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, συνέδρια, διαλέξεις και άρθρα στον Τύπο.