Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της

Κύπρου

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου» εξετάζει φορολογικές, περιουσιολογικές και αγροτικές απογραφές από την οθωμανική και την βρετανική περίοδο τις οποίες συνδυάζει με χαρτογραφικές αποτυπώσεις του νησιού καλύπτοντας μια περίοδο από τον 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα. Ποιοι ήταν οι κάτοικοι της Κύπρου κατά τη δεκαετία του 1830; Τι περιουσίες είχαν και τι καλλιεργούσαν; Πως μπορούμε να εξερευνήσουμε το σημερινό περιβάλλον και τοπίο σε σχέση με ιστορικές πηγές; Οι εφαρμογές του προγράμματος σας επιτρέπουν να διερευνήσετε αυτά και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με την ιστορία του νησιού.

1882/1883 Ottoman Land Registry Covers
Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του 1832/33 της Κύπρου  

Μια μοναδική ιστορική πηγή και πρόδρομος του σύγχρονου κτηματολογίου, η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του 1832/33 καταγράφει όλους τους κατόχους ιδιοκτησίας, τις γαίες, τα κτήρια, ζώα και τόπους λατρείας στην Κύπρο.

Kitchener's map of Cyprus 1885 index sheet
Ο χάρτης του Κίτσενερ του 1883  

Η πρώτη χαρτογραφική απογραφή της Κύπρου με την χρήση μεθόδων αυξημένης ακριβείας έγινε το 1883 από τον Οράτιο Κίτσενερ. Η διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή επιτρέπει την εξερεύνηση του χάρτη ολόκληρου του νησιού και των λεπτομερών χαρτών της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

Mobile applications
Εφαρμογές για κινητά

Οι εφαρμογές μας για κινητά και ταμπλέτες σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε την τοποθεσία σας πάνω στον χάρτη του Κίτσενερ και σας προτείνουν μια περιήγηση για να ανακαλύψετε το παρελθόν και το παρόν του Πεδιαίου ποταμού.

Mobile applications
Εκπαιδευτικό υλικό

Απευθυνόμενες σε άτομα όλων των ηλικιών από μαθητές μέχρι εκπαιδευτικούς, τουρίστες ή περίοικους και το ευρύ κοινό γενικότερα, το εκπαιδευτικό μας υλικό προτείνει δραστηριότητες που σας δίνουν τη δυνατότητα να μάθετε για το παρελθόν και το παρόν της οικονομίας, του περιβάλλοντος και του τοπίου της Κύπρου.

Dissemination
Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος έχουν δημοσιοποιηθεί στον τύπο, σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και σε διαλέξεις ή συνέδρια.