Τελευταία τροποποίηση: 04/01/2023
Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό της Κύπρου» η οποία αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (εφεξής το «Τμήμα Γεωγραφίας») με τη συνεργασία του εδρεύοντος στο Λιχτενστάιν Ιδρύματος “Sylvia Ioannou Charitable Foundation” (εφεξής το «SICF»). Με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας. Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το τροποποιημένο κείμενο των Όρων Χρήσης θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα.

Ορισμοί

Η ιστοσελίδα «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό της Κύπρου» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), αποτελείται από λογισμικό και πληροφορίες, ειδικότερα το δημόσιο τμήμα (front-end) των ιστοσελίδων μαζί με το υλικό και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές διαχείρισης (back end) servers και βάσεις δεδομένων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην παρούσα Ιστοσελίδα, στη βάση δεδομένων και στο λογισμικό της ανήκουν αποκλειστικά στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και στο SICF. Τα δικαιώματα αυτά έχουν νομίμως κατοχυρωθεί και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Η Ιστοσελίδα «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό της Κύπρου» παρουσιάζει αρκετά στοιχεία πρωτοτυπίας ως προς την επιλογή του υλικού και την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου της, τα οποία την καθιστούν πρωτότυπο πνευματικό έργο προστατευτέο κατά το περί πνευματικής ιδιοκτησίας δίκαιο. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη και λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας οφείλεται σε χρηματοδότηση που ευγενώς προσφέρθηκε από το SICF και σε λειτουργικούς πόρους που παρασχέθηκαν από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, αρχείο και στοιχείο είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: ψηφιοποιημένων αρχείων, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο κ.λπ.) επιτρέπεται μόνο όταν αυτή εξυπηρετεί προσωπικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εάν συγγράψετε οιοδήποτε κείμενο προς δημοσίευση (ακαδημαϊκή ή ερευνητική εργασία, επιστημονικό άρθρο, blog post κλπ.) ή προβείτε σε δημόσια ανακοίνωση ή παντός είδους παρουσίαση έχοντας λάβει πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, θα πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύσετε ως πηγή σας την Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Βιβλιογραφική Αναφορά για να βρείτε οδηγίες για το πώς θα κάνετε ορθά βιβλιογραφική παραπομπή της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται αυστηρά να αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, αναρτήσετε σε άλλες ιστοσελίδες, μεταδώσετε, μεταφορτώσετε σε διακομιστή (server), διανείμετε, εκτελέσετε δημόσια, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα και εν γένει να εκμεταλλευτείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, εκτός αν σας έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια προς τούτο. Εν γένει απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν σας έχει εγγράφως επιτραπεί από το Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF.

Απαγορεύεται ρητά η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να απέχουν από κάθε πράξη που έρχεται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας ή θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του Τμήματος Γεωγραφίας και του SICF.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, είτε είναι κατατεθειμένα είτε όχι, είναι ιδιοκτησία του Τμήματος Γεωγραφίας και του SICF ή τρίτων συνεργαζόμενων με τους ανωτέρω φορείς και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. To Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF δεν παραχωρούν καμία άδεια χρήσης των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων αυτών και κάθε αναπαραγωγή ή χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ανωτέρω φορέων, απαγορεύεται αυστηρά.

Περιεχόμενο που δημιουργείται και υποβάλλεται από το Χρήστη (User-generated and User-submitted content)

Η Ιστοσελίδα παρέχει τα μέσα ώστε να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στο Τμήμα Γεωγραφίας (είτε μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας είτε στέλνοντας email). Το περιεχόμενο μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (κείμενο, φωτογραφία, video κλπ.) Οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε στην Ιστοσελίδα πρέπει να είναι δικό σας πνευματικό δημιούργημα και δεν μπορεί να περιέχει, να ενσωματώνει ή να αποτελεί ιδιοκτησία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή να απαιτεί την άδεια τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία (αυτός ο περιορισμός συμπεριλαμβάνει την απαγόρευση απεικόνισης ατόμων ή στοιχείων προσδιοριστικών της ταυτότητας ατόμου). Με την αποστολή του περιεχομένου δηλώνετε και εγγυάστε ότι αυτό δεν είναι παράνομο, προσβλητικό ή δυσφημιστικό και χορηγείτε στο Τμήμα Γεωγραφίας και στο SICF την ανέκκλητη και απεριόριστη άδεια να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο καθώς και το δικαίωμα να αναρτήσουν το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, χωρίς να λάβετε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο αντάλλαγμα. Αν ο αποστολέας επιθυμεί να του αποδοθεί η κατάλληλη μνεία του ονόματός του στην Ιστοσελίδα, θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές πληροφορίες σε μορφή e-mail. Ο αποστολέας θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί ή να αναρτηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από το Τμήμα Γεωγραφίας ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να αποφασίζουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, αν το περιεχόμενο θα χρησιμοποιηθεί και θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα. Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να δημοσιεύουν, ελέγχουν, τροποποιούν, αφαιρούν μέρος ή όλο το περιεχόμενο που υποβλήθηκε.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Το Τμήμα Γεωγραφίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε η Ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, το Τμήμα Γεωγραφίας δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση δυσκολιών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, σφαλμάτων κατά την πρόσβαση ή διακοπών στη σύνδεση, ανεξάρτητα από τις αιτίες που τις προκαλούν. Το Τμήμα Γεωγραφίας δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής. Παρακαλούμε να επαληθεύσετε ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει ιούς και είναι σε άριστη κατάσταση.

Ποιότητα πληροφοριών και Περιορισμός Ευθύνης

Το Τμήμα Γεωγραφίας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και το SICF δεν μπορούν να εγγυηθούν απόλυτα την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, της φύσης και των εν γένει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» (on an “as is” basis). Συνεπώς, το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και το SICF δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής ή αναξιόπιστη ή τυχόν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Εν γένει τo SICF και το Τμήμα Γεωγραφίας (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και συνεργατών του Τμήματος Γεωγραφίας που λειτουργούν την Ιστοσελίδα) δεν υπέχουν καμία ευθύνη για παντός είδους ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που τυχόν προκληθούν λόγω της πρόσβασης, της χρήσης, ή της αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Το Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF διατηρούν τα δικαιώματα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια:

  1. Nα επιφέρουν τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της, χωρίς προειδοποίηση, ακόμη κι αν η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα διακοπεί προσωρινά λόγω των τροποποιήσεων αυτών και
  2. Να καταργήσουν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής καθώς και/ ή να αφαιρέσουν οποιοδήποτε αρχείο, στοιχείο ή πληροφορία που περιέχεται στην Ιστοσελίδα
Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό.

Μη επιτρεπόμενες ενέργειες χρηστών

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που κατά την εύλογη κρίση του Τμήματος Γεωγραφίας και του SICF, μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή παράνομη ή απαγορεύεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Οι απαγορευμένες ενέργειες συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

  • Ενέργειες που παραβιάζουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Τμήματος Γεωγραφίας και του SICF επί της Ιστοσελίδας, του λογισμικού, των σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών τίτλων κλπ.
  • Ενέργειες που παραβιάζουν είτε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων (όπως π.χ. η ανάρτηση προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου τους) είτε άλλα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.
  • Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επίθεση στην Ιστοσελίδα, όπως η εισαγωγή ιών ή άλλων βλαβερών αρχείων στους διακομιστές (servers) του Τμήματος Γεωγραφίας ή στα ηλεκτρονικά συστήματά του.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται κατόπιν εγγραφής ή μόνον σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, το Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψουν την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη, εάν πιστεύουν ότι αυτός έχει παραβιάσει τον νόμο ή/και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) σε εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων. Tο Τμήμα Γεωγραφίας και το SICF δεν ελέγχουν τις εν λόγω εξωτερικές ιστοσελίδες και επομένως δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται ή είναι διαθέσιμο μέσω τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας υπάγονται στο Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ορισμοί

1. Αρχές για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Οι Αρχές μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Σε σχέση με τους εγγεγραμμένους χρήστες, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας συλλέγει διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για διάφορους σκοπούς. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα περιλαμβάνουν (ενδεικτική απαρίθμηση):

Σε σχέση με τους μη εγγεγραμμένους χρήστες, δεν συλλέγουμε κανένα προσωπικό δεδομένο.
Για όλους τους χρήστες χρησιμοποιούμε: Τα Web app cookies είναι αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής. Για να αποτρέψετε τη χρήση των πληροφοριών σας από την Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο «Google Analytics opt-out browser add-on» για το Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Αν θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, κατεβάστε και εγκαταστήστε το ανωτέρω πρόσθετο στον φυλλομετρητή σας (browser). To πρόσθετο «Google Analytics opt-out add-on» έχει σχεδιαστεί να είναι συμβατό με τους φυλλομετρητές Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox and Opera. Για να λειτουργήσει το πρόσθετο opt-out add-on πρέπει να φορτωθεί και να εκτελεστεί κατάλληλα στον φυλλομετρητή σας. Για τον Internet Explorer, cookies τρίτων μερών πρέπει να εγκατασταθούν. Μάθετε περισσότερα για το πρόσθετο και πώς θα το εγκαταστήσετε σωστά στον φυλλομετρητή σας εδώ.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Τμήμα Γεωγραφίας χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

4. Νόμιμη βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η νόμιμη βάση για τη συλλογή και επεξεργασία από το Τμήμα Γεωγραφίας των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η συλλογή:

5. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Το Τμήμα Γεωγραφίας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Τμήμα Γεωγραφίας θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας στην αναγκαία έκταση για να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, για την επίλυση διαφορών και για την εφαρμογή των πολιτικών του.

6. Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων

Αν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν θέλετε να ενημερωθείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

7. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για ερωτήσεις/ αιτήματα

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για τυχόν πληροφορία σας που συλλέξαμε στο πλαίσιο αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γεωγραφίας στο email: gaia_webmaster@hua.gr. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr) 

8. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν υπάρξουν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή/και στον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Επομένως, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.