Ψηφιακή εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές - Ο Ποταμός Μιλά: Νερό, Γη και Άνθρωποι στον Πεδιαίο

Η ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά μήκος του Γραμμικού Πάρκου που ξεκινά από το κέντρο της Λευκωσίας και προχωρά παράλληλα με την κοίτη του Πεδιαίου ποταμού. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε άτομα 12 ετών και άνω (ή και μικρότερης ηλικίας με τη συνεργασία ενηλίκων), οικογένειες, καθώς και σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όπως ιστορικούς, εκπαιδευτικούς και μελετήτριες/τές περιβάλλοντος. Η εφαρμογή προτείνει μια βιωματική εμπειρία-βόλτα στον Πεδιαίο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι χρήστες της εφαρμογής ανακαλύπτουν στοιχεία της πολιτισμικής ιστορίας, της χλωρίδας, της πανίδας και της γεωλογίας του ποταμού. Παράλληλα, αποκτούν ευρύτερη αντίληψη του ποταμού στον χρόνο -χάρη σε ιστορικούς χάρτες, καρτ ποστάλ και παλιές φωτογραφίες-, και στον χώρο -χάρη σε σύγχρονες φωτογραφίες, χάρτες και ήχους-, κατά μήκος της διαδρομής. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να επαναφέρει τον Πεδιαίο ποταμό στη συνείδηση των κατοίκων της Λευκωσίας ως ζωτικό στοιχείο της πόλης και να τον συστήσει στις επισκέπτριες και στους επισκέπτες της.

Η ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα, είτε ως μέρος προγράμματος τυπικής / άτυπης εκπαίδευσης, ή και σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ο Ποταμός Μιλά: Ο Πεδιαίος στον Χώρο και στον Χρόνο», όπου προτείνονται δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και χρήση της εφαρμογής.

Βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η εφαρμογή