Ψηφιακή Κινητή Εφαρμογή - Ο Ποταμός Μιλά: Νερό, Γη και Άνθρωποι στον Πεδιαίο

Η ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά μήκος του γραμμικού πάρκου που ξεκινά από το κέντρο της Λευκωσίας και προχωρεί παράλληλα με την κοίτη του Πεδιαίου. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε χρήστες 12 χρονών και άνω, ή και μικρότερης ηλικίας με τη συνεργασία ενηλίκων, οικογένειες, καθώς και σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όπως ιστορικοί, εκπαιδευτικοί και μελετήτριες/τές περιβάλλοντος. Η εφαρμογή προτείνει μια βιωματική εμπειρία εμπειρία - βόλτα στον Πεδιαίο κατά τη διάρκεια της οποίας οι χρήστες γνωρίζουν στοιχεία από την πολιτισμική ιστορία, τη χλωρίδα, την πανίδα και τη γεωλογία του ποταμού. Παράλληλα, αποκτούν ευρύτερη αντίληψη του ποταμού μέσα στο χρόνο - μέσα από ιστορικούς χάρτες, καρτ ποστάλ και ιστορικές φωτογραφίες -, αλλά και μέσα στο χώρο - μέσω σύγχρονων φωτογραφιών, χαρτών και ήχων που παράγονται κατά μήκος της διαδρομής του ποταμού. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να επαναφέρει τον Πεδιαίο ποταμό στη συνείδηση των κατοίκων της Λευκωσίας ως ζωτικό στοιχείο της πόλης, και να τον συστήσει στις/στους επισκέπτες της.

Η ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, ως μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος ή σε συνδυασμό με το βιβλιαράκι 2 το οποίο προτείνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση της εφαρμογής.