Σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα

Περιγραφή

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου" εξετάζει την σχέση μεταξύ γεωγραφίας, ιστορίας, οικονομίας και ιστορίας στην Κύπρο της οθωμανικής και βρετικής περιόδου. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, αναλύει μεγάλα σώματα ποσοτικών δεδομένων από απογραφές, τα οποία συνδυάζει με ιστορικούς χάρτες. Εκπονήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Το πρόγραμμα έχει τρεις βασικούς σκοπούς:
  • α) να εξετάσει για πρώτη φορά στο σύνολό της την οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του 1832/33 η οποία αποτελείται από τέσσερις τόμους και αριθμεί συνολικά 1.386 σελίδες
  • β) να εξετάσει συνδυαστικά τα δεδομένα της πιο πάνω περιουσιολιγικής απογραφής με την πρώτη (και μοναδική διαθέσιμη) φορολογική απογραφή του 1572, τον χάρτη του Κίτσενερ του 1883 και την βρετανική αγροτική απογραφή του 1931 για να διαφωτίσει τις μακροπρόθεσμες μεταβολές σε μια περίοδο πάνω από 350 χρόνια και
  • γ) να διαθέσει τα ερευνητικά αποτελέσματα ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό και να επικοινωνήσει τη γνώση στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων που απευθύνονται σε τουρίστες, εκπαιδευτικούς, μαθητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ιστορία και την γεωγραφία της Κύπρου.

Η ερευνητική ομάδα

Επίβλεψη, διασφάλιση ποιότητας, αναφορές και κείμενα
Χρίστος Χαλκιάς

Επιστημονικός υπεύθυνος
Καθηγητής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Αντώνης Χατζηκυριάκου

Επιστημονικός συνυπεύθυνος
Διδάσκων (Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία)
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μεταγραφή από τα Οθωμανικά Τουρκικά και εισαγωγή δεδομένων
Sefer Soydar

MA Ιστορίας
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Nesli Ruken Han

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Οθωμανικής Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτρης Γιατζόγλου

Υποψήφιος Διδάκτωρ Οθωμανικής Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Yener Koç

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Zeynep Akçakaya

Ανεξάρτητη ερευνήτρια

Σχεδιασμός και υλοποίηση της εφαρμογής του χάρτη του Κίτσενερ για κινητά
Χρίστος Μιχαλακέλης

Καθηγητής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Γιώργος Χατζηθανάσης

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Γεωαναφορά και διανυσματοποίηση του χάρτη του Κίτσενερ για τη Λευκωσία
Κλεομένης Καλογερόπουλος

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Αναθεωρημένη γεωαναφορά του χάρτη του Κίτσενερ για την Κύπρο, διανυσματοποίηση, αντιστοίχιση γεωγραφικών ονομασιών με σύγχρονες τοποθεσίες, γεωχωρική ανάλυση και θεματικοί χάρτες
Ευάγγελος Παπαδιάς

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Αναθεωρημένη διανυσματοποίηση του χάρτη του Κίτσενερ
Χρίστος Πολυκρέτης

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για κινητά και του εκπαιδευτικού υλικού
Δέσπω Πασιά

Μουσειοπαιδαγωγός & Εκπαιδευτικός Εικαστικών Τεχνών
Υποψήφια Διδάκτορας UCL - Institute of Education

Δρ. Ευανθία Τσελίκα

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της τέχνης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ιστότοποι, διαδικτυακές εφαρμογές, σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων
Χριστόφορος Βραδής

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Ευχαριστίες

Είμαστε ευγνώμονες στους ακόλουθους φορείς:

  • Το Μουσείο Correr στη Βενετία για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Χάρτη της Κύπρου του 1542 από τον Λεωνίδα Αττάρ. Leonida Attar, Carta geografica dell'isola di Cipro, Venezia, Museo Correr, Gabinetto di cartografia, inv. Cl. XLIV b n. 0534 © Archivio Fotografico - Fondazione Musei Civici di Venezia.
  • Το προσωπικό του Οθωμανικού Αρχείου της Κωνσταντινούπολης για την βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αρχειακής έρευνας
  • Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου για την παραχώρηση άδειας χρήσης των ακόλουθων χαρτών από τη συλλογή του: Duchetti (M.0006), Camocio (M.0303), Anonymous (M.0808), Jenichen (M.0297), Le Clerc (M.0279), Ortelius (M.0140), Stewart (B.0588), Lusignano (B.0213).
  • Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την παραχώρηση άδειας χρήσης των δεδομένων της φορολογικής απογραφής της Κύπρου του 1572, τα οποία μεταγράφηκαν και έτυχαν επεξεργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “MedIns: Mediterranean Insularities”

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Πολιτιστικό ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου για την παροχή των σαρωμένων σχεδίων για τις πόλεις της Λευκωσίας και της Λεμεσού αντίστοιχα.

Σχετικά ερευνητικά προγράμματα

Αποτύπωση της Κύπρου του Kitchener (1η έκδοση)

Χειρόγραφος Οθωμανικός χάρτης της Μεσογείου

Μια διαδικτυακή εφαρμογή για την εξερεύνηση του Οθωμανικού χειρόγραφου χάρτη της Μεσογείου του 18ου αιώνα.