Εφαρμογές για κινητά

Οι παρακάτω δύο εφαρμογές για κινητές συσκευές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Οι χάρτες του Kitchener για την νήσο Κύπρο
Προβολή του χάρτη του Kitchener για την Κύπρο
Ο Ποταμός Μιλά
Ο Ποταμός Μιλά