Χάρτες που απεικονίζουν δεδομένα από την Οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του έτους 1832/33


Όλες οι περιουσίες (αξία)


Νοικοκυριά


Αγροτεμάχιο δημητριακών


Ελιές


Αμπελώνες


Χαρουπιές


Μουριές


Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν)


Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία)


Άλογα


Αιγοπρόβατα


Νερόμυλοι