Χάρτες που απεικονίζουν δεδομένα από τη βρετανική αγροτική απογραφή του 1931


Νοικοκυριά


Καλλιεργήσιμη γη


Kαλλιεργημένη γη


Κήποι


Αμπελώνες


Ελιές


Οπωροφόρα δέντρα


Χαρουπιές


Δέντρα


Ζώα


Όνοι


Ημίονοι


Άλογα


Oxen