Ερευνητικά αποτελέσματα

Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις

Κεφάλαιο σε επιμελημένο τόμο

Αντώνης Χατζηκυριάκου, "Economic geographies [Οικονομικές γεωγραφίες] ", στο Riccardo Bavaj, Konrad Lawson, Bernhard Struck (επιμ.), Doing Spatial History [Κάνοντας Χωρική Ιστορία], Routledge, Λονδίνο 2021.

Κατεβάστε το κεφάλαιο

Μονογραφία (υπό έκδοση)

Αντώνης Χατζηκυριάκου, Χερσαίο νησί: Η οθωμανική Κύπρος, η Μεσόγειος και η εποχή των επαναστάσεων, Ψηφίδες, Θεσσαλονίκη υπό έκδοση 2022.

Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών Δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδοσης 1885)

Αναθεωρημένη έκδοση Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών Δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδοσης 1885)"

Το 2016, το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, ξεκίνησε την ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την τοπογραφική αποτύπωση της Κύπρου από τον Kitchener. Το ερευνητικό έργο είχε δύο στόχους: την καταγραφή και οργάνωση όλων των λεπτομερειών του ιστορικού χάρτη του Kitchener καθώς και την ελεύθερη διάχυση και χρήση των πληροφοριών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο πρωτότυπος χάρτης προέρχεται από την Συλλογή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου (M.0254). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες στο δημοσιευμένο φυλλάδιο:

Κατεβάστε το αρχείο PDF (δίγλωσση έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά) (74 MB)

Άρθρο

Αντώνης Χατζηκυριάκου, Ευάγγελος Παπαδιάς, Χριστόφορος Βραδής, και Χρίστος Χαλκιάς, "«Combining historical maps and censuses of Cyprus from the sixteenth to the twentieth century: A geospatial approach [Συνδυαστική αξιοποίηση ιστορικών χαρτών και απογραφών της Κύπρου από τον 16ο μέχρι τον 20ό αιώνα: μια γεωχωρική προσέγγιση]» ", στο Proceedings of the International Cartographic Association, τ, 3, αρ. 7, (2021).

Κατεβάστε το άρθρο (στα αγγλικά)

Άρθρο

Αντώνης Χατζηκυριάκου, ‘Akdeniz Çerçevesi içinde Osmanli Kibrisi’nda Tahil Üretimi (XVI. Yüzyildan XIX. Yüzyil Başlarina),’ [Το μεσογειακό πλαίσιο της παραγωγής δημητριακών στην οθωμανική Κύπρο (16ος-αρχές 19ου αιώνα)] Meltem 6 (2019), 6–30

Κατεβάστε το άρθρο (στα τούρκικα 1 MB)

Άρθρο

Αντώνης Χατζηκυριάκου, «Çevre Tarihi, İktisat Tarihi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri: Kıbrıs’ın 1572 Yılı Mufassal Defterinin Analizi,» [Περιβαλλοντική ιστορία, οικονομική ιστορία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Μία ανάλυση της φορολογικής απογραφής της Κύπρου του 1572] Toplumsal Tarih 312 (Δεκέμβριος 2019), 44–49

Κατεβάστε το άρθρο (στα τούρκικα 17 MB)

Ακαδημαϊκά συνέδρια και διαλέξεις

14-16 Νοεμβρίου 2020, Αντώνης Χατζηκυριάκου, "Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο: Συνδυαστική αξιοποίηση οθωμανικών απογραφών (1572, 1832/33) και βρετανικών χαρτογραφικών πηγών (1883) της Κύπρου "

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
διεθνές διαδικτυακό συνέδριο
Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας: Σύγχρονα εργαλεία Νέες προσεγγίσεις

Παρακολουθήστε την παρουσίαση (ανοίγει σε νέα σελίδα)

7 Ιανουαρίου 2021: Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Οθωμανικές Σπουδές. State of the art, challenges, perspectives and prospective research

Κύκλος Διαλέξεων Πανεπιστημίου Βιέννης Αντώνης Χατζηκυριάκου "Economy, Environment and Landscape in the Cypriot Longue Durée: Combining Maps and Fiscal Surveys from the Fifteenth to the Twentieth Century"

Παρακολουθήστε της παρουσίαση (ανοίγει σε νέα σελίδα)

1η Φεβρουαρίου 2021: Σειρά σεμιναρίων Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας

Αντώνης Χατζηκυριάκου: " Ψηφιακά εργαλεία στην οικονομική και περιβαλλοντική ιστορία: οι περιουσιολογικές και χαρτογραφικές καταγραφές της Κύπρου του 19ου αιώνα "

Διαβάστε την περίληψη (ανοίγει σε νέα σελίδα

Δημοσιεύματα στον Τύπο

Άρθρο σε εφημερίδα: Ερευνητικό πρόγραμμα: Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον ιστορικό χρόνο της Κύπρου

Κατεβάστε το άρθρο (στα ελληνικά PDF, 0.5MB)